Log in Register

Books and articles

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Ата журт, адам, махабат

Ата журт, адам, махабат

Токуштун бул жыйнагындагы ар бир ыры окурманды тажатпай таза арыктан бурган суу канда...

No comments 05-05-2015

Алыкул Осмонов. Чыгармалар жыйнагы. 1964 ж. 1 том. (ырлар)

Алыкул Осмонов. Чыгармалар жыйнагы. 1964 ж. 1…

Алыкул Осмоновдун эң толук чыгармалар жыйнагы болгон 1964 ж. басмадан чыккан 3 томдук...

No comments 23-04-2015

Эне-Сай кыргыздары: фольклор жана тарых

Эне-Сай кыргыздары: фольклор жана тарых

Бул китепте байыркы Эне-Сай кыргыздарынын урпактары болгон хакастардын салттуу тарыхы...

No comments 06-05-2015

Сынган кылыч

Сынган кылыч

Бул элге кеңири белгилүү тарыхый роман көркөм адабиятка болуп келген катаал чектөөдөн...

No comments 05-05-2015

Кыргыз макал-лакап, учкул сөздөрү

Кыргыз макал-лакап, учкул сөздөрү

Колуңуздагы китеп Мухамед Ибраимов агайдын 26 жыл бою талбай эмгектенип, таруудай бир...

No comments 05-05-2015

Манас эпосу 1-том.

Манас эпосу 1-том.

Манас эпосунун бул түркүмү улуу манасчы Саякбай Каралаевдин айтуусунда. 1-китеп.

No comments 07-05-2015

Улуулардан жуккан сөз. 2-том. 2-бөлүк

Улуулардан жуккан сөз. 2-том. 2-бөлүк

Колуңуздардагы кыргыз поэзиясынын антологиясынын 2-китебине негизинен совет доорундаг...

No comments 24-08-2015

Байдылда

Байдылда

Мен киммин, мен бир акын жаман сары, Колунда койкоңдогон калам сабы. Энекем эптеп төр...

No comments 24-04-2015

Audio materials

Error: No articles to display

Video materials

Error: No articles to display

News

Prev Next